นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วในพื้นที่ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่ว

Share