บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จ.ขอนแก่น โดยมีนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบ
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบเงิน

Share