นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Share