นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดเทศกาลชมเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดเทศกาลชมเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว

Share