ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

Share