ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

Share