พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯซึ่งพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯ

Share