บจก.เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ
บจก.เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด