ผวจ.เลย พร้อมด้วย เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา