เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Share