รก.ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวจัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 2563
จัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 2563