สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมเชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันที่ 10-11 พ.ย.63
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมเชิญชวนบริจาคโลหิต

C-201106009036
Share