ราชประสงค์ เปิดจำหน่ายภาพผลงานศิลปะ มอบรายได้ทั้งหมดเพื่อจักซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
จำหน่ายงานศิลปะ มอบรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

C-201106009036
Share