ชมรมศิษย์เก่าโณงเรียนสวยกุหลาบวิทยาลัย จัดโครงการวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กิ่งกาชาด

Share