พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์เลือดสำรอง หลังช่วงระบาดโควิด-19
สถานการณ์เลือดสำรอง หลังช่วงระบาดโควิด-19

Share