ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

Share