ผวจ.ระนอง และ นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาค จาก ผอ.สำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทานและคณะ เพื่อสมทบทุนมอบให้ รพ.กระบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.กระบุรี

Share