กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี ในประเทศฟิลิปปินส์
กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี

(3.2)C-201103005033
Share