ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา จัดโครงการให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา จัดโครงการให้เลือดก่อนลอยกระทง