สัญญาณหลอดเลือดสมอง “พูดลำบาก-ปากตก-ยกไม่ขึ้น”
สัญญาณหลอดเลือดสมอง “พูดลำบาก-ปากตก-ยกไม่ขึ้น”

Share