ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ประจำปี 2563ในวันที่ 30-31 ต.ค. 63 บริเวณริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร
นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ

Share