ผวจ.กาญจนบุรี เตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค.63
งานกาชาด จ.สุรินทร์ ประจำปี 2563

Share