ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย