พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมและการรับมือในการตรวจวินิฉัยโรคโควิด-19 ของ รพ.ตำรวจ เพื่อนำส่งตรวจไปยังรพ.จุฬาฯ
รับมือในการตรวจวินิฉัยโรคโควิด-19