โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

C-201030039003