เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการ “หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือประชาชน
“หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม”