นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563
งานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563