ขอเชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์งานแสดงของช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 60และงานกาชาด ระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค.63 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
“มหัศจรรย์งานแสดงของช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 60และงานกาชาด