นายกกิ่งกาชาด อ.ห้วยคต มอบหมายให้นายอำเภอห้วยคตพร้อมคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

Share