นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินตรง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563 หลังหยุดบินหลายเดือน
เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563