นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ปรับภูมิทัศน์ ณ สถานีรถไฟกาญจนบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”