สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ รายงานจำนวนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จากเหตุพายุถล่มที่ประเทศเวียดนาม
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ