นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยจาก บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อมอบให้กับ รพ.จุฬาฯ
รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยส่งต่อ รพ.จุฬาฯ