นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการ “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

Share