นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Share