นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวสาร อาหารแห้งแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้งแก่ผู้ประสบอุทกภัย