สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการฯ นำคณะทูตานุทูตและคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย