บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรถสี่ล้อไฟฟ้า รุ่น Jello S จำนวน 1 คันให้เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อไว้ใช้ในกิจการเหล่ากาชาด
มอบรถสี่ล้อไฟฟ้า รุ่น Jello S จำนวน 1 คันให้เหล่ากาชาด