นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟอย่างไม่เป็นทางการ ประจำเดือนตุลาคมเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์งานของแต่ละหน่วย
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา