นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่นร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก