นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ ลานหน้าศาลากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์