รพ.จุฬาฯ รักษาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63
รพ.จุฬาฯ รักษาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุม

C-201018005042
C-201019039018