กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก ณ บริเวณแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร