นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย