เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมแบ่งปันความห่วงใยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง ผ่านกิจกรรม “Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 3
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมแบ่งปันความห่วงใยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง

Share