นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.แปลงยาว
นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

Share