นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดบิ๊กซี สาขามหาชัย 2พร้อมรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดบิ๊กซี

Share