คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงานความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน