นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ