“มาดามแป้ง” จัดรถส่งวัตถุดิบ ไปตั้งโรงครัวช่วยชาวโคราช ร่วมกับ โรงครัวสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โรงครัวสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

(3.2)C-201012040048
(3.3)C-201012020016
(3.4)C-201012008087